Παναγής & Χρυσούλα

Παναγής & Χρυσούλα

Φωτογράφηση Γάμου Κεφαλονιά

Παναγιώτης & Βασιλική

Παναγιώτης & Βασιλική

Φωτογράφηση Γάμου Κεφαλονιά

Emily & Thomas

Emily & Thomas

Φωτογράφηση Γάμου Κεφαλονιά

Μιχάλης & Νατάσα

Μιχάλης & Νατάσα

Φωτογράφηση Γάμου Κεφαλονιά